Dags att lämna in abstract till Utvecklingskraft 2012

Inbjudan till Vinnvårddag 10 maj 2012
Utvecklingskraft i Jönköping

Liksom de senaste åren bjuder vi in till en Vinnvårddag under den årliga konferensen Utvecklingskraft i Jönköping den 9-10 maj. Vi får möjlighet att presentera resultat i projekten och dela dem med en bredare publik. Dessutom kan vi ta del av intressanta förbättringsarbeten som pågår inom hälso- och sjukvården nationellt samt lyssna till internationella gäster.


"Organizational Culture" and
"Leaders must master the art of helping"

I år kommer Vinnvårdprojekten, som avslutning, dessutom ha möjlighet att lyssna till och prata med Professor Edgar Schein.

 

Skicka in och dela med dig av dina resultat!
En del av Vinnvårddagen ägnas åt att presentera resultat och kunskap från projekten. Skicka in ditt abstract på engelska och på högst en A4-sida senast den 15 april 2012 till futurum@lj.se.

Hör av dig till Staffan Arvidsson om du har frågor!

 

Välkommen!

Boel Andersson Gäre Futurum, Göran Henriks Qulturum, Staffan Arvidsson Vinnvård

 

 

Kontaktinformation:

Staffan Arvidsson
staffan.arvidsson@vinnvard.se
08-545 13 556

 

Anmälan till/Program för Utvecklingskraft: www.lj.se/utvecklingskraft

Mer information om Vinnvård: www.vinnvard.se