Dags att utvärdera våra metoder - Patientsäkerhetskonferens 2013

bild27.JPG

Från höger:
Annica Öhrn, med dr, centrumchef Centrum för Hälso- och vårdutveckling, Landstinget i Östergötland
Christer Andersson, chefläkare, med dr, Landstinget i Östergötland
Carin Ericsson, Verksamhetsutvecklare, Landstinget i Östergötland
Johan Elfström, överläkare, docent, Landstinget i Östergötland

Vi är bra på att införa och använda metoderna men mindre bra på att utvärdera om metoderna ger det resultat vi behöver. I Östergötland har man gjort en rad utvärderingar och uppföljningar av införda metoder för ökad patientsäkerhet och försökt se om de har gett det resultat som var önskvärt. Det visar sig att vi inte riktigt vet.

Slutsatserna är att metoder som händelseanalys, riskanalys och patientsäkerhetsdialoger måste utvärderas mer. För att få vetenskaplig grund för om dessa metoder fungerar behöver vi nationella och lokala utvärderingar och systematisk uppföljning och utvärdering av allt som införs.