De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen. Antalet sökande har gått från 27 till 11 personer. I slutet av september samlas dessa för sina sista intervjuer innan Vinnvårds styrelse sedan fattar besluten om vilka som antas.

Listan på de som gått vidare till steg 3, tidsplanen och mer information om Vinnvård Fellows ansökningsprocess finns på www.vinnvard.se/fellowship.