Debatt: Svag satsning på att få ny kunskap om vård och omsorg

Forskningen inom vård och omsorg är eftersatt jämfört med den rent medicinska forskningen, skriver professorerna Lena Borell, PO Sandman och Kerstin Tham i en debattartikel i Dagens Medicin.

Skribenterna sammanfattar sin bedömning genom att säga att "mycket betydande forskning inom vårdområdet har skett trots brist på medel. Denna positiva utveckling är helt nödvändig för att kunna ge en forskningsbaserad utbildning och en forskningsbaserad vård och måste stödjas genom nya satsningar på vårdforskning!"

 

Läs hela debattartikeln och ge dina kommentarer här >>>