Den första doktorandkursen inom interaktiv aktionsorienterad forskning på initiativ av Vinnvård

Kursen består av en introduktion till aktionsforskning med fokus på dess ursprung, vetenskapliga grunder, epistemologier, metoder och slutsatser. 
 
Kursen inleds med klassiska metoder för aktionsforskning och kommer att bekanta studenterna med olika metoder, bland annat aktionsvetenskap, aktionslärande och deltagande aktionsforskning.