Det är dags att nominera till Guldskalpellen 2014

Det är dags att nominera till Guldskalpellen 2014. Alla kan nominera enskilda personer eller en grupp medarbetare som representerar en verksamhet inom hälso- och sjukvårdens alla yrkesgrupper. Nomineringsperioden pågår fram till den 2 februari 2014. Pristagaren, som utses av en jury, offentliggörs i slutet av april.

Dagens Medicin har i 7 år belönat personer och verksamheter som genom sitt initiativ och genomförda förändringar har inspirerat till ökad kvalitet inom vården.