Det går trögt med förbättring av vårdhygien

Den senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner visar en ökning från 9,2 till 9,3 procent, samtidigt som fler får anitbiotika.

Detta är visserligen en liten ökning men det är oroväckande är att fler patienter får antibiotika. Med ökad antibiotikabehandling följer risk för resistensutveckling och smittspridning.

Mätningen av hur väl kommuner och landsting följer hygienrutiner och klädregler visar att det går bäst att följa klädreglerna, i kommunerna är det i snitt 81 procent och i landstingen 90 procent som klarar det.

Hygienrutinerna kräver att personalen spritar händerna före och efter kontakt med patienten, samt använder handskar och plastförkläde. I landstingen var det 65 procent som följde reglerna, villket är en liten ökning med 1 procent. För kommunernas del har resultatet sjunkit från 49 till 46 procent.

Vårdrelaterade infektioner mäts i samtliga landsting. I höstens mätning deltog totalt 22 778 slutenvårdspatienter. Mätningen fortsätter att ha en hög täckningsgrad. I mätningen av hygienrutiner och klädregler deltar alla landsting och 58 av 290 landets kommuner. Totalt finns 28 258 anställda med i mätningen.

 

Läs mer om vårdrelaterade infektioner och ta del av mätningarna här >>