Digital nätverk tar tillvara på patienters erfarenheter

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården.

I början av hans karriär för 20 år sedan jobbade han deltid på två kliniker med patienter från olika samhällsklasser. De ekonomiska skillnaderna som gjorde sig påminda i behandling, mediciner och väntetid bland annat gjorde att Peter började intressera sig för hur man kan bygga enklare system för patienterna. Ett som kunde användas på alla kliniker och som kunde hjälpa till att förbättra processen för patienterna. Han kom i kontakt med ett projekt som tog honom inom området tarmsjukdomar. Det resulterade i hans nuvarande projekt ImproveCareNow.

Det är ett nätverk där man låter de kroniskt sjuka patienterna få vara med i vårdteamet och registrera deras upplevelser av bland annat behandlingar samt mediciner. Genom att ta tillvara på patienternas erfarenheter kunde de se märkbara resultat i antal symtomfria patienter.

Från att ha börjat på 8 sjukhus har ImproveCareNow vuxit till att idag verka på 70 specialistmottagningar som samverkar med varandra kring behandlingen av barn och unga med inflammatorisk tarmsjukdom. I detta nätverk finns närmare 500 läkare samt 19 000 patienter involverade.

Under torsdagen den 4 december 2014 höll Peter ett seminarium om sitt arbete och hur långt de kommit inom projektet ImproveCareNow.

Spridningen av projektet var ett av de största diskussionsämnena under seminariet. Peter menade på att de utnyttjade sociala medier, den lokala tidningen och höll även webinars för att nå så många intressenter som möjligt.

Peter talade om hur de genom denna spridning nådde personer från andra professioner som intresserade sig av projektet. På det viset har han och hans team fått kunskap och erfarenhet de annars inte hade fått möjlighet att ta del av.

”If you want to attract innovators you have to tell people what you’re doing. Give them a chance to join”

Projektet har fått stor positiv respons både från kliniker men också patienter och anhöriga. Peter kunde visa på hur patienterna själva blev en stor kraft som själva drev fram och delade med sig av förbättringar i sin vardag som de delade med sig av bland annat genom filmer.

 

Läs även artikeln från Dagens Medicin om ImproveCareNow.