Effektivare vård som skapar ett ständigt förbättrande mervärde för patienter och personal!

Forskningsprojektet Kronisk Hälsa har utgått från en vision om att införa kunskapsbärande innovationer i vården. Visionen var att lärandet i vården skulle gå från steg ett, dvs att följa riktlinjer, till nästa steg att lära av sina resultat allt eftersom de uppstår.

Rätt använt gör beslutsstödet att vi kan gå från traditionella återbesökscykler, till en mer ”behovsstyrd” mottagning. Genom att inte schemalägga läkarbesök för patienter med inaktiv eller framgångsrikt behandlad sjukdom, frigörs resurser och besökstider.

När en patient själv upplever eller ser i beslutsstödet att sjukdomen försämrats kan hon snabbt boka och, utan väntetid, få ett läkarbesök. Dessutom kan verksamhetschefer på landets reumatologmottagningar få bättre kontroll på vårdens resultat och kostnader samt möjlighet att redovisa bättre kvalitet i vården vid respektive enhet.

En del tekniska svårigheter kvarstår dock att lösa, som dubbelregistrering i journal och kvalitetsregister, liksom en potential att förbättra beslutsstödets utseende och funktionalitet.

Svårigheter vändes till framgång
Beslutsstödet används nu vid fler än 25 000 besök per år, vid 95 % av alla reumatolog-mottagningar.

Det framgångsrika införandet beror på framför allt fem faktorer.

1. Projektet Kronisk Hälsa har haft tydligt beskrivna idéer om vad som ska uppnås och gett återkommande information om möjligheterna till en bättre hälsa för patienterna.

2. Ledande reumatologmottagningar har frivilligt börjat arbeta på detta, nya sätt – och på så sätt stimulerat andra att börja följa efter.

3. Innovationerna har kunnat införas stegvis, vilket har underlättat förvandlingen av reumatikervården till något helt nytt.

4. Beslutsstödet hanterar den snabba utvecklingen inom reumatologin – med nya behandlingsmöjligheter, ökade kostnader och högre förväntningar från patienterna – och har därmed ytterligare motiverat ett snabbt införande.

5. Patienter och läkare upplever att deras möten även tar till vara patientens kunskap, vilket är en viktig del i det nya aktiva och tidsbesparande sättet att samarbeta för en bättre hälsa.

Därmed har också de svårigheter och det initiala motståndet mot innovationerna successivt bytts mot en allt mer utbredd övertygelse om nyttan med kunskapsstöd direkt i vården.

Tack vare det gemensamma beslutsstödet har alltså vanliga människor kunnat åstadkomma extraordinära resultat!

 

Läs hela slutrapporten här >>