Elisabeth Holmgren

Elisabeth_Holmgren.jpgSom tidigare meddelats har Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör Norrbottens läns landsting, hastigt avlidit efter en kort tids sjukdom. Elisabeth var en enormt uppskattad styrelseledamot i Vinnvård. Elisabeth var, genom sitt outtröttliga engagemang och sin mycket breda kunskap, en ovärderlig resurs i arbetet med att förbättra vården och omsorgen i Sverige. Som person minns vi hennes positiva synsätt, nyfikna hållning och en stark integritet. Våra tankar går till Elisabeths familj.

Vinnvård
gm

Lars Wärngård (ordf)
Staffan Arvidsson
Helena Conning