Evidens, inte bara något att lägga på de virtuella bokhyllorna

Fellow Ulrica von Thiele Schwartz modererade en lunchsession på den den årliga konferensen Science of Dissemination and Implementation, anordnad av National Institute of Health i Washington DC, den 15-16 december 2016. Det gjorde hon tillsammans med professor Gregory Aarons från University of California. Där diskuterade de en av de stora utmaningarna på vägen från forskning till praktik - Hur man ska balansera följsamhet till forskningsevidens till anpassning till lokala förutsättningar och förhållanden?

"Vi trodde att vi skulle sitta vid ett runt bord och utbyta erfarenheter men intresset var överväldigande: drygt 100 personer dök upp för att tillsammans med oss vända och vrida på fenomenet under den 1,5 timme långa sittningen. Som väntat inga enkla svar men ett stort engagemang för att se till att evidens inte bara är något som står på de virtuella bokhyllorna utan används i praktiken." säger Ulrica.