Evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten - en bit kvar!

Under Socialchefsdagarna träffade jag flera kommuner och vi pratade forskning inom socialt arbete och vad som behövs och hur det skulle kunna hjälpa till att förbättra den omsorg vi idag ger människor.

Jag pratade med närmare 25 kommuner från olika delar av Sverige. Det var socialchefer, FOU-ansvariga och politiker. Flera visade ett stort engagemang och ville inget hellre än att det ska satsas på forskning för att vi ska veta att det vi gör och de insatser vi sätter in, för att hjälpa människor, faktiskt har effekt. Många nämnde den stora satsningen på en evidensbaserad praktik men sa också att det är en bit kvar.

Det fanns också de som nog tyckte att det var märkligt att Vinnvård stod där och pratade om forskning mitt bland alla olika företag som sålde larm, patientjournalsystem och andra stödprodukter. Den kommentar som tydligast pekade på en misstänksamhet mot vad forskningen skulle ha att bidra med inom social omsorg var en kvinna som sa: "När man nämner forskning för människor på golvet är det ingen som jublar direkt". Det kanske är precis så det är, ingen jublar för man har inte sett eller känt att forskningen ger vare sig stöd i arbetet eller legitimitet för det man gör. Det behöver vi arbeta vidare med!

Jag tror att forskningen behövs, även inom socialtjänstens arbete. Vi behöver veta att det vi gör leder till förbättringar och vi behöver forskningen för att ta reda på det. Hoppas att några frön såddes och att vi kan fortsätta sprida forskningsresultat vidare.

Helena Conning
Vinnvård