Expressen uppmärksammar flera Vinnvårdprojekt

Expressen har den senaste tiden tagit upp flera viktiga frågor som har berörts inom Vinnvårdprojekten:

- FLIP-Förmaksflimmer i primärvården
- Ronden i Eksjö inom Bridging the Gaps.

Länkar till artiklar:
http://www.expressen.se/gt/dagens-gt/06-december-2012/

http://www.expressen.se/halsa/fler-kan-hittas-och-fa-behandling-i-ratt-tid/

http://www.expressen.se/halsa/du-kan-ha-hjartflimmer-utan-att-veta-om-det/

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/halen-ar-manga-i-patientsekretessen/