Fellow Anna Sarkadi är del av en ny verksamhet mellan Akademiska barnsjukhuset och Uppsala universitet

Fellow Anna bjuder in till invigningen av det nya samarbetet.

"Vi vill skapa en verksamhet runt de patienter som inte behöver sjukhusets alla resurser men ändå är i behov av multiprofessionella vårdteam. Syftet med verksamheten är att öka sjukvårdens tillgänglighet, helhetssyn och kvalitet. Särskilda utvecklingsområden är barns utveckling och psykiska hälsa samt vård av kroniskt sjuka barn med astma och allergier.

Verksamheten kommer att inrymma ett antal enheter bland annat Uppsala barnspecialistmottagning, Barnhälsovårdens länsavdelning och Barnallergicentrum."

Läs hela inbjudan här

Anmäl senast 3 oktober till barbro.ljunghammar@akademiska.se