Fellow Anna Sarkadi håller föreläsningar

Under maj månad håller Fellow Anna föreläsningar:

11 maj: för barnhälsovårdens forskningsnätverk i Halmstad om barnhälsovårdens inneboende programlogik och var förbättringspotentialen.
3 och 24 maj: för barnhälsovårdens sjuksköterskor i Uppsala län om hjärnans utveckling och hur barnhälsovårdens program förhåller sig till de nya kunskaperna vi har från neurovetenskap.

Detta händer även i maj:
17 maj 2016: Fellow Anna Sarkadi som även arbetar som docent i socialpediatrik medverkar i disputationen av hennes sjätte doktorand Filipa Sampan den 17 maj. Avhandlingen heter Prevention and Treatment of Externalizing Behaviour Problems in Children through Parenting Interventions - An Application of Health Economic Methods.