Fellow Anna Sarkadi i hearing med Kommissionen för jämlik hälsa och ledande folkhälsoforskare

Samtalet handlade om "växande klyftorna i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper och vad som krävs för att vända utvecklingen." Anna tog bland annat upp goda uppväxtvillkor och exempel på projekt och tekniker ute i landet.

Läs och se filmen från dagen här