Fellow Anna Sarkadi i möte om "Jämlik hälsa"

Svensk Socialmedicinsk förening och Svenska Läkaresällskapet anordnade ett möte med tema "Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik?" Vinnvård Fellow Anna Sarkadi, docent, var med och arrangerade mötet som ägde rum 28-29 april på Swedish Society of Medicine (SSM), Klara Östra Kyrkogata 10. 

Fellow Anna Sarkadi höll tillsammans med Inna Feldman, PhD, seminariet "Investing in early intervention to promote social and emotional wellbeing: is it worth the money?" under torsdagen den 28 april mellan 14-14.30. 

Fokus för mötet var policyn för jämlik vård och Olle Lundberg, ordförande i den nationella kommissionen för jämlik hälsa betonade vikten av att ge plats åt forskare som är "generalister" och har "kulturkompetens" för att tala såväl forskningens som beslutsfattares språk. Han pratade om att synen på vad som är evidens för god folkhälsopolitik måste vara bred och komma från flera vetenskapsområden och paradigm, säger Anna.

Läs hela programmet här