Fellow Elin Larsson deltar i den 8:e nätverksmötet inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa.

Fellow Elin Larsson deltog i den 8:e nätverksmötet inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa. Årets tema är "SRHR utan gränser - Forskning om kvinnor i krigs/katastrofområden samt migranter i Europa". De arbetar med att i samarbete med WHO Collaborating Centers i Ghent, Köln och Prag ta fram Indikatorer till WHOs "European Action Plan for Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)"

Läs mer om mötet här