"Hur mycket är vi beredda att betala för att förlänga eller förbättra någons liv?"

2016 års symposium med Smers etikprismottagaren Göran Hermerén behandlar frågor kring hur mycket är vi beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv. Förutom samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling beror även detta på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs. Fellow Emelie Heinz är en av medverkarna.

Detta symposium arrangeras av Statens medicinsk-etiska råd.
När: Torsdagen den 20 oktober, kl. 10.00-16.00. Registrering och kaffe från kl. 9.00.
Var: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5.

Anmäl dig här