Emelie Heinz föreläser på Dagens Medicin Agenda om hälsoekonomiska utvärderingar

"Vad behöver vi veta för att fatta klokare beslut i sjukvården?" Dagen ger en inblick i grundläggande hälsoekonomiska begrepp och modeller, och hur hälsoekonomi kan användas som beslutsstöd för avgörande och långsiktiga beslut i sjukvården. Emelie är en av talarna under konferensen med andra medverkande såsom Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi, Göteborgs universitet, Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet, Mathias Blom, fil dr, forskare, post doc, Brigham & Women’s Hospital, Harvard T.H. Chan School of Public Health i Boston, USA. 

Emelies föreläsning handlar om "Så används QALY i hälsoekonomiska utvärderingar." Hur mäter man ett kvalitetsjusterat levnadsår, QALY, och hur används det som effektmått för att mäta utfallet av olika insatser för människors hälsa och välmående? Finns det alternativa metoder för utvärdering?" (tagen ur programmet)

Tid: 09.30 - 16.30
När: 6 oktober 2016
Sista anmälningsdag : 2 oktober 2016
Plats: Bonnier Conference Center
Adress: Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

ANMÄL DIG HÄR