Fellow Martin inbjuden att hålla föreläsning under Svenska Gastrodagarna 2017

Vinnvård Fellow Martin Rejler ska under Svenska Gastrodagarna hålla en föreläsning om kvalitetsindikatorer relevanta för vård av patienter med IBD, inflammatory bowl disease, och hur det skall registreras. Det blir även en diskussion kring betydelsen registreringen skulle kunna få för IBD patienter. 

Svenska Gastrodagarna äger rum Göteborg den 17-19 Maj, 2017. Dessa dagar är plattformen för fortbildning och vetenskapligt utbyte inom svensk gastroenterologi. 

Läs mer här