Förbättrad strokeprevention - spara liv och hundratals miljoner

Förbättringsfrukosten den 10 september färgades av att vi på Vårdalstiftelsen nyss förlorat en vän och kollega, professor Johan Calltorp. Thorbjörn Larsson, VD, höll ett inledande anförande om Johan, hans gärning och person, och hur han lämnade oss mitt i steget. En påminnelse som livets skörhet, som också blev en övergång till dagens tema - att förhindra stroke genom screening av riskpatienter.
Mrten_Rosenquist.jpgMårten Rosenkvist, hjärtläkare vid Södersjukhuset och professor på KI, driver ett projekt som går ut på att screena patienter som har en förhöjd risk för rytmrubbningen förmaksflimmer. Vid förmaksflimmer har man i sin tur en ökad risk att drabbas av stroke.  Stroke är ett allvarligt tillstånd som kan leda till döden. Å andra sidan kan man minska risken att patienter med förmaksflimmer drabbas av stroke genom en enkel och väletablerad behandling, blodförtunnande medicin.

Screeningprojektet, som genomförts i Halland och Stockholm går ut på att riskpatienter under två veckor registrerar sitt eget EGK (hjärtrytm) genom en enkel procedur . (Något som deltagarna i dagens frukost fick prova på då Mats Palerius, VD Zenicor, hade med sig ett antal tum-EKG mätare).  Det finns en stor mängd personer som inte vet om att de har flimmer och som går ovetande och obehandlade. Vinsterna är stora, inte bara i minskat lidande för patienterna utan även samhällsekonomiskt.

Publiken var engagerad, i en gemensam delvis frustrerad diskussion lyftes frågor som:
– Hur kommer man runt problematiken att deltagandet i screeningen är lågt bland lågutbildade i socioekonomiskt utsatta områden, där den kanske behövs som bäst?
– En realitet är att allmän och distrikts läkares rädsla eller okunskap gör att underbehandlingen med blodförtunnande medel är stor. Hur ska man nå ut med information om att fördelarna med Waran/Wafarin-behandling överväger riskerna, eller att det finns tre alternativa läkemedel idag?
– Vem är mottagaren av den här typen av resultat? Vem ser till att kunskapen kommer till användning?

Förmaksflimmer ökar risken för stroke med 5 gånger. Blodförtunnande behandling minskar risken för stroke med 70 %. Genom det här projektet har man hittat 5 % av de dolda förmaksflimmer som skulle kunna orsaka stroke. En strokepatient kostar svenska samhället ungefär 600 tusen kronor, det första året. Resultaten visar på att man genom en insats på 12 miljoner kronor för screening, kan undvika vårdkostnader för strokepatienter med minst 70 miljoner kronor.

- ”Det verkar till och med för en ekonomiskt oinsatt  läkare som jag, som en bra affär” säger Måsten Rosenkvist.
Och han är otålig…..

Medverkande:
Mårten Rosenqvist – professor, Karolinska Institutet/ Södersjukhuset

Moderator:
Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård

Vill du veta mer om projektet och vilka som står bakom det?

Läs mer här>>