Förmaksflimmer behandlas för lite

I SvD Opinion kan du idag läsa en artikel om hur patienter med förmaksflimmer - rytmrubbning i hjärtat - kan få en effektiv behandling med hjälp av blodförtunnande läkemedel men undanhålls detta. 

Läs hela artikeln här <<<