Forska om kvalitet i idéburen vård och omsorg på Bräcke diakoni

Vill du forska om kvalitet i idéburen vård och omsorg på Bräcke diakoni? Sök en 3-årig forskartjänst (Flexit) med finansiering från Riksbankens jubileumsfond!
 
"RJ utlyser Flexit-anställningar, det vill säga sex anställningar som in-house forskare vid företag/organisationer. Flexit är ett projekt som söker nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Dess huvudsyften är att:
  • Bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag/organisationer utanför universitetsvärlden.
  • Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler företag/organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade humanister och samhällsvetare."