Forskare: Behöver du lära dig mer om SCB:s datalager, sekretess och personuppgifter?

SCB:s forskardag 2013

Den 8 oktober arrangerar Statistiska centralbyrån (SCB) forskardag där forskare bland annat har möjlighet att lära sig mer om SCB:s datalager, sekretess och hur personuppgifter ska hanteras i forskningen.

Besökare kommer också att få möjlighet att ställa frågor till Bengt Westerberg om utredningen "Förutsättningar för registerbaserad forskning". Dessutom föreläser Christina Dalman, bland annat är docent vid Karolinska institutet, om riskfaktorer för schizofreni.

I år samarbetar man med Socialstyrelsen, som kommer att ha fyra pass på eftermiddagen där besökarna bland annat kommer att få lära dig om Socialstyrelsens register, de nationella kvalitetsregistren, vilka möjligheter du har att forska på dessa samt vilken hjälp du kan få av Socialstyrelsens registerservice.

Läs mer >>>