Forte ny part i Vinnvård

Forskningsprogrammet Vinnvård har från och med 1 november en ny part, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. 

- I och med att stöd till innovativ och praktiknära forskning med fokus på nyttiggörande redan ingår i Fortes uppdrag är det helt naturligt för oss att både gå in som part och ta över administrationen av Vinnvård, säger Ewa Ställdal, generaldirektör Forte. 

Vinnvård är ett nyskapande program och genom att ingå som part i programmet stärker vi Forte med kompetens och kunskap. Vinnvård har sedan 2007 delat ut 100 miljoner till 20 forskningsprojekt runt om i landet och 2013 startade Vinnvård Fellows, med fyra forskare i en första kohort. 

- De frågor som Vinnvård arbetat med sedan 2007 får nu en långsiktig och stabil hemvist i och med att Socialdepartementets forskningsfinansiär, Forte, går in som part tillsammans med de tidigare finansiärerna. Det ska bli spännande att få fortsätta arbetet i den här nya miljön och integrera Vinnvårds arbete i Fortes ordinarie verksamhet, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator. 
För mer information: Staffan Arvidsson, staffan.arvidsson@vinnvard.se 0708-342393 

Om Vinnvård

Vinnvård har som ett viktigt mål att inspirera och skapa utrymme för människor, arbetslag och organisationer att genomföra varaktiga förbättringar inom vård och omsorg. Vår målsättning är att utveckla kunskap, kapacitet, ledarskap och vilja till förändring, som alla är nödvändiga komponenter för att skapa verkliga och varaktiga förbättringar. Vi åstadkommer detta tillsammans med forskare och praktiker genom att: identifiera förändringsbehov och bästa praktik; finansiera ny innovativ praktiknära forskning; skapa möjligheter till förnyelse och att pröva idéer i praktiken; uppmuntra och inspirera till förbättringar genom att sprida kunskap och forskningsresultat och därigenom stödja vården och omsorgen att omsätta kunskap till praktik. 

Kortfakta om Vinnvård 

20 forskningsprojekt 
4 Vinnvård Fellows 
150 miljoner kronor
Startade 2007 

Fyra finansiärer sedan starten: 
VINNOVA
Vårdalstiftelsen
Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting

 

Läs mer om Forte här