Framtidens ledare i läkarkåren 2011 koras

Läkarnätverket MedUniverse har instiftat utmärkelsen Framtidens ledare i läkarkåren för att uppmärksamma och premiera gott ledarskap bland läkare, som i sin tur främjar patientnyttan.

MedUniverse har fokus på frågor som rör karriär, ledarskap och professionell utveckling för läkare. För att premiera gott ledarskap bland läkare har MedUniverse instiftat den årliga utmärkelsen Framtidens ledare i läkarkåren, i samarbete med McKinsey & Company, Unit for Bioentrepreneurship vid Karolinska Institutet, Move Management och kongressen Framtidens Specialistläkare! Målsättningen är att uppmärksamma läkare som är förebilder och förnyare med god förmåga att tolka en framtida omvärld och engagera sina medarbetare och som har gjort positiva avtryck i vården!

Bättre ledarskap bland läkare leder till:

  • högre effektivitet och kvalitet i vården
  • ökad patientnytta
  • ett roligare jobb


Vinnvård är glada över att man inom läkarkåren satasar på bättre ledarskap, och hoppas på att detta också innebär att man som läkare vågar se nya lösnignar som öppnar upp för en bättre vård.

 

Läs mer om meduniverse och framtidens ledare här:
Framtidens ledare inom läkarkåren