"Hängivna hjärtan, Öppna sinnen" - inspiration på Utvecklingskraft

Kort rapport från konferensen Utvecklingskraft i Jönköping:

Konferensens tema i år är "Hängivna hjärtan, Öppna sinnen". Två färgstarka ledare har satt sin prägel på första dagens program. Först Gary Kaplan, CEO på Virginia Mason Medical Clinic, Seattle, USA. VMMC har verkligen tagit patientcentrering på allvar. "Varför bygga väntrum? Varför ska patienter komma i tid och vänta på att sjukvårdspersonal ska bli ledig? På vårt sjukhus finns inga väntrum, för ingen behöver vänta". På VMMC inleds också varje styrelsemöte med att en patient kommer och berättar om en negativ upplevelse på sjukhuset. .

Därefter presenterade Maureen Bisognano, CEO på Institute for Healthcare Improvement i USA, nya erfarenheter från hennes arbete med att förbättra hälso- och sjukvården i USA. Även Maureens föredrag handlade om att organisera vård utifrån patientens perspektiv. "We need to stop asking "What is the matter?" and start to ask "What matters to you?""

Här har vi uppenbarligen en hel del kvar att göra, inte minst i våra mentala modeller...


Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård