Harkness Fellowship Program

Harkness Fellowship in Health Care policy and practice– USA-stipendium för sjukvårdsledare och forskare

The Commonwealth Fund, baserad i New York och Washington, är USA:s ledande forskningsorganisation med fokus på internationella jämförelser av sjukvårdssystem och reformagendan i den amerikanska sjukvården. I samarbete med ett antal länders regeringar organiserar fonden sedan 15 år tillbaka ett unikt stipendieprogram, s.k. Harkness Fellowships.

Ett års vistelse i USA
Stipendiaterna får stöd för ett års vistelse vid en forskningsinstitution i USA och får del i ett omfattande kontaktnät och utbildningsprogram under denna tid. Programmet har under de senaste åren breddats till Schweiz, Tyskland, Nederländerna, Norge – och nu också Sverige.

"Mid-Career" som vill göra avgörande inslag i sin karriär
Programmet vänder sig till ledare och experter inom hälso- och sjukvårdsorganisationen med ett aktivt intresse för ”systemfrågor”, dvs. organisation, utveckling, utvärdering liksom internationellt jämförande. Primär målgrupp är ”mid-career” personer med tanken att detta kan utgöra ett mycket produktivt och avgörande inslag i yrkeskarriären. De sökande bör i förväg formulera den huvudsakliga frågeställning man avser arbeta med.

Socialdepartementet ansvarar för den svenska delen av programmet och har uppdragit åt Vårdalstiftelsen och Forum för Health Policy att organisera det hela.

 

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig, på vårdalstiftelsens hemsida: www.vardal.se/harknessharkness-puff.gif