Hur ekonomiska villkor påverkar hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete

"Vidare visar studierna att sammansättningen av den grupp som diskuterar förbättringar har betydelse för hur lätt det är att bryta gamla invanda vanor och beteenden. När förbättringar diskuteras i nätverk, där deltagarna kommer från olika vårdenheter och bidrar med olika erfarenheter, skapas en öppen och kritisk dialog där gamla vanor värderas mot nya initiativ. I arbetsgrupper där deltagarna känner varandra väl och vardagligen arbetar ihop tas rutiner däremot för givet varför en öppen värdering om nya arbetssätt är svårt att åstadkomma." /ur pressmeddelande

Ann-Charlotte Norman, universitetslektor och sjukgymnast, har i sin avhandling studerat hur ekonomisk påverkan kan överskugga lärandet i förbättringsarbete. Personalens lärande påverkas av rådande villkor som utmärks när de möts för att diskutera förbättringar som skapar mervärde för patienten och det är även utifrån det här som Ann-Charlottes forskningsintresse har sitt ursprung.

"– Mina studier visar att när man sätter pengar på kvalitetsmål talar personalen i första hand om pengar och i andra hand om vad som skapar mervärde för patienten, säger Ann-Charlotte Norman. Kortsiktiga ekonomiska vinster tenderar därmed att överskugga mer fördjupad kunskapsutveckling om hur vårdprocesser kan förbättras." /ur pressmeddelande

Avhandlingen “Towards the creation of learning improvement practices: Studies of pedagogical conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices” försvaras onsdagen den 13 maj, kl. 13.15 i sal Myrdal, Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö. Opponent är professor Bill Lucas, University of Winchester, Storbritannien.


Läs hela avhandlingen här
Läs hela pressmeddelandet här