Hur kan vi utveckla hälso- och sjukvården genom ökad samverkan?

Den 29:e juni arrangerade Vinnvård tillsammans med Region Uppsala ett möte om hur sjukvården i regionen kan utvecklas genom ökad samverkan. Ledande politiker och tjänstemän diskuterade utmaningar och problemlösning! för regionen tillsammans med forskare och företrädare för vårdprofessionerna. 

Uppsala_1.jpg

Mycket av dessa diskussioner handlade om lärande; det svåra men nödvändiga med att lära över gränser (mellan olika delar av sjukvårdssystemet) och därmed behovet av att bygga hållbara lärandestrukturer.

Uppsala2.jpg

En intressant reflektion är att denna typ av möten med alla dessa intressenter är något sällsynt, och att Vinnvård därmed kan bidra till att skapa fler mötesplatser.