Hur många ensamkommande barn ska behöva dö innan de får rätt hjälp?

I en debatt-artikel i GP är Fellows Anna Sarkadi, professor i socialmedicin samt ordförande i Svensk socialmedicinsk förening, med och belyser frågan om asyllagen. En lag som idag blivit otillräcklig för att hjälpa de barn och ungdomar som förlorat all hopp och är i stort behov av stöd. 

"Hittills i år har tre ensamkommande pojkar tagit sina liv på asylboenden i Sverige, men mörkertalet här kan vara stort.""Nätverket Vi står inte ut, som består av över 8 000 personer som arbetar med ensamkommande barn såsom socialsekreterare, lärare, kuratorer och gode män, har larmat om att ensamkommande barn gör upp självmordsplaner tillsammans i slutna forum på nätet."

"Nu står vi i en akut situation med barn som förlorat allt hopp om framtiden. Med en socialtjänst i kris och en otillräcklig barnpsykiatri med långa köer saknas tillgång till professionellt stöd för barn i kris. Ensamkommande barn saknar dessutom den dagliga omsorgen och omhändertagandet som barn som bor med sin familj i bästa fall får. Vem tar ansvaret för att tillgodose dessa barns rättigheter?"


Fler nyheter med Anna Sarkadi: