Idéforum - utveckling av nya idéer och pågående projekt

Den 3 oktober arrangerade SKL och Vinnvård gemensamt "Idéforum". Medarbetare på SKL:s avdelning för vård och omsorg fick hjälp av externt inbjudna gäster att validera och vidareutveckla nya idéer och pågående projekt. Vinnvård Fellows tillsammans med några hälso- och sjukvårdsdirektörer, FoU-chefer och Socialtjänstchefer utgjorde gruppen av 'critical friends' som var med och bidrog till SKL:s utvecklingsarbete. 

- Hela processen kring Idéforum verkar uppfattas, av såväl idégivare som gäster, som mycket lärorik. I det större perspektivet var det också en utmärkt aktivitet för att bygga broar mellan forskning och praktik, säger Staffan Arvidsson.