Idéprovningen - testa din idé!

Idéefterlysning identifierar nytänkande forskning

Vårdalstiftelsen vill fortsätta driva på utvecklingen av vårdforskningen och bidra till att ny kunskap appliceras i vård och omsorg. Därför prövar vi nu ett nytt sätt, en idéefterlysning, för att identifiera samhällsrelevant och nytänkande forskning.

Vi tror att det finns mängder av idéer på områden som behöver utforskas och frågor som behöver besvaras. Vi vill uppmuntra nyfikenhet och kreativitet hos forskare och personer verksamma inom vård och omsorg och bjuder in dessa samt andra intressenter att komma med idéer till vårdforskning där behoven är stora och det idag saknas tillräcklig kunskap.
 
Idéerna ska röra sig inom områdena:
  • Åldrandets utmaningar
  • Barns och ungas hälsa och välbefinnande
  • Organisation, politik och styrning i vården

Gå in på ideprovningen.se och läs mer!