Improve Quality, Reduce Costs, Save Lives

Att höra, se och agera utifrån människan - patienten!

Efter två dagar i London på International Forum on Quality and Safety in Healthcare är det tydligt att det finns mycket kvar att göra, det finns många goda exempel och att engagemanget från alla människor är den starkaste kraften för att nå en bättre vård och omsorg för att rädda liv och spara pengar i framtiden. Den absolut tydligaste trenden är att all vård borde utgå ifrån patienten och inget annat.

Även om vi hoppas på att hitta en enkel lösning så står det klart att alla resultat från förbättringsarbete och forskning är bunden till sin kontext. Därför måste vi titta på verkligheten. Det kommer inte att vara de enkla lösningarna som löser problemen utan i en komplex verklighet krävs tålamod och uthållighet.

IMG_2008.JPG

Scientific Day 16 april
Två av våra fellows, Ulrica von Thiele Schwarz och Andreas Hellström lyssnar till forskningsexempel från olika delar av världen. Även samtal om hur vi kan föra vidare kunskap från ett ställe till ett annat
stod på schemat denna dag.

 

 

IMG_2018.jpg

Johan Thor, en Vinnvård Fellow, presenterar hur de arbetar tillsammans i Jönköping, forskare, praktiker inom landstinget och högskolan.

 

 

 

IMG_2024.jpg


Öppningssamtal 17 april

Samtal på scenen om "hidhlights" och lowlights" sista året för Don Berwick och Robert Franscis. Slutsatsen var att de båda poängterade att det är mycket som händer, en hel del går fel och nu är det dags att kavla upp ärmarna och agera!