Improvement Science eller Implementation Science?

Under två dagar, 5-6 februari, pågick konferensen The 2013 Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice i Linköping. Där diskuterades hur forskning och kunskap används/förs in i den praktiska vardagen inom vård och omsorg, sk Implementation Science. 

bild30.JPG
Staffan Arvidsson, Vinnvård, pratar om Improvement Science

Vi från Vinnvård försökte föra in perspektivet att det inte bara är att föra in ny evidensbaserad kunskap in i vård och omsorg som är det viktiga utan att det handlar om något mycket mer komplext. Vi pratade om det framväxande fältet, Improvement Science. Frågor som är viktiga att fundera över är:

Varför gör vi inte idag det vi vet behöver göras?

Hur kan vi förbättra vård och omsorg så att vi vid alla tillfällen, i alla situationer ger den bästa möjliga vården/omsorgen utifrån den kunskap vi har och de resurser vi har?

Vinnvård har de senaste fem åren satsat på forskningsprojekt som inte "bara" tittar på hur ny kunskap implementeras utan hur vi såväl för in ny kunskap som för ut gammal och hur forskningen tillsammans med praktiken hela tiden kan arbete med ständiga förbättringar.

Läs mer här på www.vinnvard.se eller kontakta oss så berättar vi mer!

Staffan Arvidsson staffan.arvidsson@vinnvard.se 08-545 13 556
Helena Conning helena.conning@vinnvard.se 08-545 13 557

 

bild28.JPG

 

Två av besökarna på Vinnvårdseminarium: Klara Palmberg Broryd och Truls Neubeck