Innovativ tjänstedesign för att bättre möta cancerberördas behov

När en patient får ett cancerbesked är det inte bara ett besked som berör hen utan alla runt omkring. Från nära och kära till kollegor och vårdpersonal. Ett cancerbesked är en livshändelse där stöd är en viktig del. De berörda personerna behöver en plats där de kan prata, diskutera och möta andra som är i liknande situation. En plats där någon förstår vad du går igenom och har samma tankar och frågor som snurrar i huvudet. 

Projektet Kraftens Hus är just en sådan mötesplats. Andreas Hellström, forskningsledare på Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers är en av de som tillsammans med Regionalt Cancercentrum Väst, arbetar med projektet Kraftens Hus. Projektets förstudie har pågått sedan maj 2016 och har skapat stort intresse bland myndigheter, näringsliv och politiker. Ett regionspolitiskt beslut väntas under början av 2017, ett beslut som kommer att sätta ramarna för vidare spridning av projektet Kraftens Hus. 

– Genom Kraftens Hus engageras patienter, närstående, näringsliv och sociala aktörer i en gemensam skapandeprocess av något som ger känslomässigt, praktiskt och socialt stöd för cancerberörda. Genom att sammanfoga samhällets resurser på nya sätt förbättras förutsättningarna för patienter och närstående under och efter hela sjukdomsförloppet, säger han.

Läs mer här!