International Forum i London den 26-28 April 2017

Fellow Martin Rejler ställer ut sin poster "Reducing the risk of being readmitted to hospital within 30 days by combining a record based risk generator and a redesign of the discharge referral process" under International Forum i London den 26-28 April 2017. 

The International Forum on Quality and Safety in Healthcare är den största mötesplatsen för de som jobbar inom vårdprofessionen. Tillställningen är dedikerad ämnena patientsäkerhet och förbättringskunskap. Över 3000 deltagare samlas under dessa tre dagar för utbyte av idéer, innovation och inspiration. I år tillkommer också nya lär- och nätverksaktiviteter med TED-liknande föreläsningar samt ett kvälls event för nätverksmingel. 

Läs mer om International Forum här