International Forum on Quality and Safety in Healthcare

International Forum on Quality and Safety in Healthcare arrangeras i Sverige och den 12-15 april pågår konferensen i Göteborg. Årets tema är "Change. Save. Sustain. In Partnership with Patients.".

Förra årets konferens hölls i London med över 3000 beslutsfattare, praktiker och forskare inom hälso- och sjukvården från 83 länder. Det gör International Forum till en av de största sammankomsterna för verksamma inom hälso- och sjukvården. Konferensen är en inspirerande miljö för att träffas, lära och för att dela kunskap utifrån det gemensamma uppdraget att förbättra kvalitet och säkerhet i vården för patienter och samhällen över hela världen.

Vinnvård kommer på måndagen den 11 april, i samverkan med The Health Foundation, att arrangera en arbetsdag för svenska och brittiska Improvement Sciences Fellows. Syftet med dagen är att stärka det internationella nätverket och att gemensamt arbeta med att utveckla forskningsfältet.

Vinnvård är delaktiga under Scientific Symposium på tisdagen den 12 april där Johan Thor, Vinnvård fellow är Keynote speaker. Under konferensen presenterar även Martin Rejler, Vinnvård fellow "Den nya ronden". 

Ronden är en central process vid de flesta sjukhus. Den nya modellen för ronden testades och introducerades först vid avdelningar på medicinkliniken Höglandssjukhuset Eksjö. Från att ha liknat en vandring mellan patienternas sängar till att erbjuda en patientcentrerad konsultation förnyade man den traditionella ronden.

“Get involved in a Ward Round simulation”
Plats: the Learning and Network Session
Tid: 15.30 - 16.30
Datum: onsdag 13 April 2016

"Frukostmöte" 
Plats: the Learning and Network Session
När: 7 - 7.45 
Datum: torsdag 14 April 2016Läs mer om International Forum här

 

ForumLogo4.png