Internationell expertis stödjer Improvement Science Fellows

 

Vinnvård genomförde i veckan sin tredje träff med sina Fellows i Jönköping. Några av gästerna var professor Oysten Fjeldstad och Dr. Paul Miles.

Øysten Fjeldstad diskuterade hur värde uppstår i vården och på vilket sätt vården behöver utvecklas för att skapa största möjliga värde för patienten. Läs artikel om ämnet: http://www.peopleandprocess.com/resources/Stabell_chain_shop_net.pdf

Paul Miles berättade om den resa som barnsjukvården genomgått i USA och hur man arbetar med att stötta och följa upp läkares ständiga lärande för att kunna ge bättre vård. 

På bilden:Längst upp från vänster: Paul Miles, Karin Pukk HärenstamMitten rad från vänster: Staffan Arvidsson, Andreas Hellström, Bill Lucas, Øysten FjeldstadLängst ner från vänster: Paul B Batalden, Ulrica von Thiele Schwarz, Johan Thor.