Internationella anhörigkonferensen 3-6 sept 2015 i Göteborg

Den 3 - 6 september arrangerar Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Carers UK den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg. 

Konferensen vänder sig bland annat till de som erbjuder vård- och omsorgstjänster eller är intresserad i vård, omsorg och anhörigfrågor, beslutsfattare, praktiker, forskare och politiker. De fyra teman som står i fokus är:
  • Hälsa, omsorg och välbefinnande: hur kan moderna samhällen och ekonomier hantera behovet av vård och omsorg i en demografisk förändring?
  • Att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg: hur kan vi stödja människor att hantera förvärvsarbete och anhörigomsorg och bidra till ekonomisk och social hållbarhet?
  • Kostnader för vård och omsorg: hur ska ansvaret för kostnaderna fördelas på individen, anhöriga, samhället och staten?
  • Teknik, vård och anhörigomsorg: hur kan ny teknik underlätta vård och omsorg, förändra livet för enskilda personer och anhöriga och stimulera den ekonomiska tillväxten?
Deltagarna utbyter erfarenheter, kunskap och tar även del i lösningar för framtidens vård, omsorg och stöd till anhöriga samt nya innovationer. 
 
Mer information kring konferenserna finns att ladda ner här: