Involvera professionerna i arbetet

Skrmklipp_2017-02-27_19.23.04.png
 
"Aktionsforskning innebär att forskaren inte står bredvid eller granskar i efterhand, utan är direkt involverad i de områden, processer eller fenomen som ska studeras – och skapar kunskapen tillsammans med de berörda.
 
Andreas Hellström, forskare och lektor på CHI, beskriver forskningsmetoden som att ”förstå ett system genom att försöka förändra det”. Han konstaterar att den här typen av utvecklingsarbete inte är utbrett inom sjukvården.
 
– Vi måste sluta tro att sjukvården kan styras med enkla policys och resultatmål. Sjukvården är en av samhällets mest komplexa organisationer, och för att utveckla verksamheten i så komplicerade miljöer krävs att professionerna involveras starkt i arbetet, säger han."