Johan Thor medverkade på the Academy for Healthcare Improvements Annual Meeting

Johan Thor medverkade på the Academy for Healthcare Improvements Annual Meeting, Washington, DC. Han presenterade en poster utifrån sin fellowship-forskning om nyttiggörande av kvalitetsregister med hjälp av kvalitetsteori och hur de tillsammans med Kalle Landergren, hjärtläkare, fått nya insikter i den egna verksamheten på basen av lokala data ur SWEDEHEART. Det gavs positiv respons på postern, särskilt poängen om att det kan vara överväldigande med alla data som finns, och värdet av att bearbeta och presentera data på ett meningsfullt sätt. 

Temat för mötet var "Teaching and Disseminating Methods to Improve Healthcare Quality and Affordability". Det samlade drygt 100 deltagare, främst forskande läkare, sjuksköterskor och ledare i vården samt policy-makers inom vårdsektorn från federala myndigheter.

Det var intressant att höra hur diskussionen nu handlar väldigt mycket om omställningen från vård som ersätts utifrån produktionsvolymer till vård som ersätts utifrån uppnådd nytta, och hur man kan mäta det på bästa sätt, och utforma vården för att verkligen fokusera på patientnytta, berättar Johan Thor.

Mer info finns här
Ladda ner postern här