Kan samskapande vara en lösningen för hälsorelaterade utmaningar?

Fellow Martin Rejler är en av deltagarna i "Dialogue seminar on coproduction of healthcare service" som pågår den 22-23 september. Professor Paul Batalden leder seminariet och för samtal kring samproduktion.

"Begreppet samproduktion omdefinierar förhållandet mellan patienter och personal som ett partnerskap mellan jämlika aktörer som har möjlighet (och ansvar) att bidra med sina personliga resurser och möjliga lösningar för hälsorelaterade utmaningar. Vi kommer att reflektera på hur samproduktion kan möjliggöra skapandet av värdebaserad vård."

Läs mer om seminariet här