Karin "Kiku" Pukk Härenstam på Helseplans seminarium om Mätning och styrning

 

Helseplans rapport visar tre saker som är viktiga till att vi inte uppnår förändring:

1. Vi lägger för lite tid på analys av  utfallet av våra mätningar därför uppnår vi inte förändringar.

2. Vi lägger inte tid på att använda data för att besluta om och göra förändring.  

3. Svårt att få igenom beteendeförändringar.

Framgångsfaktorer
- Tid uthållighet tålamod
- Egen vinning. Hur kan förändringen bidra till mitt arbete och det jag gör?
- Allas engagemang krävs
- Acceptans för mätetalet. Behöver förståelse och förtroende för vägen till målet. Hitta de som missförstår eller misstror.


"Förändring kräver en tät allians för forskning, utveckling och vård. Ingen riktigt bra struktur inom vården för att klara detta. Vi behöver ha kompetens och kunskap inom vården. Ett ständigt lärande och utveckling ska vara en del av varje persons vardag och blir då oberoende av chefsbyten mm. Vi har mycket som överlever både systemförändring, chefsbyten och nya mätetal tex 9-fikat :-)." /Karin "Kiku" Pukk Härenstam