Kiku Pukk Härenstam på Patientsäkerhetsdagen 2015

Kiku, Vinnvård fellow, deltog via tre filmer på seminarium under Patientsäkerhetsdagen 2015. Filmerna med Kiku handlar om reciliens, kultur och standardiseringar och du kan se dem här Filmer 

Seminariet handlade om:
Säkert vårdarbete i vardagskaos – från golv till ledning

Utifrån ett praktiskt exempel diskuterades medarbetarens och chefens möjligheter att hantera en komplex sjukvårdsmiljö så att patienter hålls så säkra som möjligt. Under seminariet utgicks från såväl praktik som forskning. Frågor som behandlades var: Vad vet vi om vilka arbetssätt som ger säkra system i vården? Vilka arbetssätt kan öka hälso- och sjukvården förmåga att ge patienter en säker vård trots turbulens och oväntade situationer?

Seminarieledare:
Marion Lindh, patientsäkerhetsexpert
Mirjam Ekstedt, Kungliga Tekniska Högskolan