Kiku Pukk Härestam sitter i slutpanelen på Dagens medicins forskningdag

Forskning och innovation till nytta i sjukvårdens vardag

Årets program diskuterar hur de senaste årens stora satsningar förbättrar förutsättningarna och ger plats för forskning i sjukvårdens vardag.

Kiku Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow, är med i slutdiskussionen på ämnet "Hur ger vi utrymme för patientnära forskning och innovation i vardagen?"

Det pratas mycket om att vi måste skapa utrymme för forskning och innovation i sjukvården. Vad måste göras i praktiken för att klinisk, patientnära forskning ska bli en naturlig del av sjukvårdens vardag? En paneldiskussion som hämtar inspiration från några förebilder som har lyckats.

Deltagare:
Jan Andersson, forsknings- och utvecklingsdirektör, Stockholms läns landsting, Charlotta Dabrosin, professor och överläkare i onkologi, chef för infrastruktur för klinisk forskning, medicinska fakulteten, Linköpings universitet, Caroline Lindahl, verksamhetschef, ortopedkliniken, Hässleholms sjukhus, Kiku Pukk Härenstam, ST-läkare, ansvarig för patientsäkerhetsfrågor, enheten för kvalitet och utveckling på Astrid Lindgren Barnsjukhus, Annika Remaeus, Innovation Akademiska.