"Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete" - Kiku Pukk Härenstam i Läkartidningen

"För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert krävs att medarbetarna har både teknisk färdighet och icke-teknisk färdighet. Icke-tekniska färdigheter avser främst kommunikation, ledarskap, beslutsfattande, teamarbete, konflikthantering och återkoppling." Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow och Drew Gaffney, professor, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA skriver i Läkartidningen.

Läs hela artikeln här >>>