"Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production"

Kristina Areskoug Josefsson.mp4 from Jönköping University on Vimeo.

Att arbeta tillsammans för bättre hälsa och välfärd är en utmaning som kan kräva både mod och envishet, men är samtidigt en framgångsfaktor för hållbara förbättringar.

Välkomna till Kristina Areskoug Josefssons docentföreläsning "Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production" den 28 september klockan 16-18 i Forum Humanum, School of Health and Welfare, Jönköping University. Stanna på mingel efteråt!