Lämna ditt bidrag och abstract till Patientsäkerhet 2016

Vill du vara med och bidra till Patientsäkerhet 2016. Du kan vara med och ge förslag på konferensens innehåll. Skicka in ditt förslag här senast den 17 januari (8mars-4april för posterutställning)

"Vilka resultat har ni av ert arbete med patientsäkerhet? Vilka risker har ni identifierat och gjort bättre? Hur arbetar ni systematiskt med de metoder, arbetssätt och processer som finns inom patientsäkerhet?

Vi söker även efter arbeten där patientsäkerheten involverar frågor kring kompetens, patientsäkerhetskultur, arbetsmiljöfrågor, vårdens övergångar, patientcentrerad vård, e-hälsa och jämlik vård.

Vi tar emot förslag på avslutande eller pågående arbeten (på alla nivåer och från specialiserad somatisk vård, till kommunal vård, psykiatri, primärvård och akutvård.). Vi söker både arbeten som gjorts direkt i verksamheten, som forskningsprojekt och i samarbeten med olika aktörer."